भक्तपुर आगमनको तथ्याङ्क

नमस्ते,
यो विवरण भक्तपुर नगरपालिका भित्र बिदेशबाट आएका नागरिकहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि हो । यहाँ उल्लेखित ब्यक्तिगत विवरण गोप्य राखिने छ ।
-भक्तपुर नगरपालिका

    धन्यवाद